Werk

VNG UITGEVERIJ

Bij de VNG uitgeverij in Den Haag stuurde Editions redactieteams aan voor de fondsen bouw, ruimtelijke ordening en juridisch. Ook was Editions verantwoordelijk voor de opzet van Het Burgemeestersblad en voor de totstandkoming van het tijdschrift voor Klachtrecht, een uitgave die in samenwerking met de Nationale Ombudsman tot stand kwam.