Werk

NMT

Voor de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT) verricht Editions al jarenlang werkzaamheden op communicatiegebied, gericht op communicatie met leden, bestuurders, bureaumedewerkers, stakeholders en  politici. Een selectie: campagne werving studentleden KNMT; organisatie studentencongress; communicatie rond mogelijke marktwerking in de tandheelkunde; verbetering communicatie met de leden; interne communicatie tijdens veranderingsproces; coördinatie jaarverslagen 2006 t/m 2009; samenstellen strategisch meerjarenplan.