Werk

NEN

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) verzorgt normen gericht op veiligheid. Editions verzorgde het maandelijkse relatiemagazine, met nieuws en artikelen uiteenlopend van de veiligheid van speelgoed tot regelgeving rond het elektronisch patiëntendossier.